You are here:  / Pozostałe / Psycholog Lublin

Psycholog Lublin

Jakim sposobem radzić sobie z agresją? Psycholog pomoże
Agresja zwykle kojarzy nam się z czymś niezmiernie niepożądanym, wywołującym w ludziach strach oraz lęk, a nawet obawy o prywatne życie. Ludzie agresywni, to z reguły osoby z kolosalną ilością kompleksów, nie radzące sobie z problemami i przenoszące prywatne niepowodzenia na innych. Agresja jest postępowaniem społecznie nieakceptowanym i oczernionym, a nawet penalizowanym. Z badań wypływa, iż to mężczyźni bywają bardziej agresywni niż kobiety, chociaż przyznać należy, iż niewiele jest zgłaszanych wypadków agresji kobiet wobec mężczyzn, a i takie nie przystają do rzadkości. W Polsce jest niezwykle wiele przypadków agresji wobec słabszy oraz dotyczy to również dzieci, jak zwierzaków. Psychologia w współczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszystkich mechanizmów aktywujących agresję oraz poddać je skutecznej terapii – Pomoc psychologiczna Lublin. Nie traktuje to jedynie osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najprawidłowiej trzymać w odosobnieniu. Niewiele się mówi o agresji pozytywnej, jaka jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to solidny przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej i jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekonsekwentnych należą zakłócenia antyspołeczne, takie jak egocentryzm, borderline lub socjopatia. Osoby dotknięte tymi zakłóceniami są zazwyczaj bardzo ubogie emocjonalnie i społecznie. Nie są w stanie nauczyć się żadnych norm społecznych oraz kierują się tylko tym, co uznają za solidne dla siebie. Omawiane zakłócenia należą do tych zjawisk społecznych, jakie najbardziej fascynują psychologów i psychiatrów, że względu na ich złożoność i kłopoty z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

Artykuły: