You are here:  / Pozostałe / Psycholog Lublin

Psycholog Lublin

Psychologia – test rozwoju oraz zakłóceń emocjonalnych
Najistotniejszym, przede wszystkim dla rodziców, zagadnieniem psychologicznym jest zgodny rozkwit dziecka. Psychologia perspektywiczna zajmuje się śledzeniem prawidłowego rozwoju od poczęcia. Każdy etap rozkwitu nazywany jest fazą rozwojową. Ten typ psychologii zakłada, że w każdej fazie, człowiek ma do uskutecznienia miarodajne zadania, jakie są koronne do osiągnięcia pełnego rozwoju. U dzidziusiów jest to pomiędzy innymi nauka chwytania, mowy, chodzenia inaczej zupełnie inaczej mówiąc wszystkie umiejętności psychomotoryczne. Później, w okresie dzieciństwa, dochodzi na przykład nauka zachowań społecznych. W okresie dorastania człowiek szuka siebie, w tym etapie wcześniejszy rozwój psychiczny jest bardzo znaczący ze względu na przejście tak zwanego buntu młodzieńczego. W fazie dorosłości najważniejsze jest odszukanie partnera, założenie rodziny i zapewnienie jej bezpieczeństwa. W ostatnim etapie rozwoju, czyli starości, człowiek ma za zadanie pogodzić się z nadchodzącą śmiercią, stagnacji oraz dzielenia się całą życiową zdają sobie sprawę z tego z młodszymi. W psychologii można wyróżnić dużo rozmaitych zaburzeń psychicznych o niesamowitych i czasami wprost niemożliwych objawach, do uwierzenia. Jedną z takich chorób na tle psychicznym mogą być zakłócenia somatoformiczne – więcej o tym opowie Psychoterapia Lublin. Tego typu zakłócenia, pojawiają się na tle nerwicowym, a ich skutki są czasem wprost katastrofalne. Jakim sposobem sama nazwa wskazuje zaburzenia te objawiają się somatycznymi chorobami medycznymi, których przyczyny leżą wyłącznie w zakodowanej wiadomości w mózgu. Na przykład zaburzeniem takim ma okazję być przypadek mężczyzny, który pracując na budowie sprawia wypadek, w wyniku jakiego, perfekcyjny kolega trafia na wózek inwalidzki.

Artykuły: